Assessorament Laboral

· Consultoria de necessitats laborals de forma orientativa

· Mediació laboral

· Liquidacions, quitances i acomiadaments

· Altes, baixes i modificacions laborals

· Gestions d'Autònoms

· Sol·licitud del codi de compte de cotització 

· Sol·licitud de bonificacions i deduccions

· Contractes, nòmines i assegurances socials

· Assistència en inspeccions

· Contractes de formació

· Incapacitat temporal, accidents de treball...

· Baixes per maternitat, paternitat o riscos durant l'embaràs